Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(2021.09.16. az utolsó módosítás dátuma)

A következő Általános szerződési feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) azokat a feltételeket határozzák meg, amelyek elfogadásával az Interdate S.A. (Székhely: 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg, Fax: 0036 15777183, E-mail: ugyfelszolgalat@c-date.hu) (a továbbiakban „C-Date”) által nyújtott szolgáltatások használhatók.

A C-Date-nél való regisztráció folyamat során a C-Date ÁSZF elfogadására vonatkozó, megfelelő gombra való kattintás útján az ügyfél megerősíti, hogy a C-Date ÁSZF-et elolvasta és elfogadja. Ezzel az ÁSZF a szerződés részét képezik.

A C-Date összes ügyfelére kizárólag a jelen ÁSZF érvényes, még akkor is, ha a szolgáltatást Magyarországon kívülről használja vagy éri el. Az ügyfél ettől eltérő általános szerződési feltételeit nem fogadjuk el.

Megjegyzés: szolgáltatásaink nem elérhetőek luxemburgi lakóhellyel rendelkezők számára. A luxemburgi lakóhellyel rendelkezők számára a regisztráció sem megengedett. Ezen ÁSZF 12. (2) 1., 2.3 (5), 9. (3), 7. (2) 2. pontjai többé már nem vonatkoznak a luxemburgi lakóhellyel rendelkező fogyasztókra / ügyfelekre.

A 18 életévüket még be nem töltött személyek számára a C-Date szolgáltatás használata nem megengedett.

1. A szerződés tárgya

(1) A C-Date kétféle szolgáltatást kínál:

(2) A társkereső szolgáltatás teljes körű és tényleges használatához bizonyos esetben Prémium Előfizetés szükséges. A Regisztrációban, illetve a Prémium Előfizetésben foglalt szolgáltatásokat és használható funkciókat az itt elérhető táblázat foglalja össze.

A C-Date által nyújtott fenti szolgáltatások részleteit a 3. pont tartalmazza. A Prémium Előfizetések feltételeiről, különösen az előfizetési díjakról, az előfizetési időszakok hosszáról (a továbbiakban „Előfizetési Időszak”), megújulásának és lemondásnak feltételeiről itt tájékozódhat részletesen.

(3) A C-Date szolgáltatásait kizárólag magán célokra nyújtja. A regisztrációval az ügyfél kötelezi magát arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat kizárólag magán, és nem üzleti célokra használja fel.

2. A C-Date szolgáltatás használata és szerződéskötés

2.1 Regisztráció

(1) A C-Date által a Regisztráció körében nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a Regisztrációs Szerződés (a továbbiakban „Regisztrációs Szerződés”) megkötése szükséges, amelyre az alábbi lépések megtételével kerül sor.

1. Adatbevitel. A regisztráció során az ügyfél megadja a szükséges adatokat, és kiválasztja a felhasználónevét, amelyen keresztül a többi C-Date-ügyfél őt megismerheti, valamint egy egyéni jelszót. Alternatív lehetőségként az ügyfél a saját maga által megadott felhasználónév helyett kaphat automatikusan egy úgynevezett „Kódnevet” is a C-Date-től. Az e-mail cím megadása kizárólag a C-Date ügyféllel való kapcsolatfelvételéhez szükséges, ezt az e-mail címet nem kapja meg más C-Date-ügyfél.

2. Megerősítés. Miután valamennyi szükséges adat bevitele megtörtént, kérjük, hogy erősítse meg regisztrációját a vonatkozó megerősítő gombra történő kattintással. A regisztrációs folyamat során a C-Date ÁSZF elfogadására vonatkozó, megfelelő gombra való kattintás útján az ügyfél megerősíti az ÁSZF megismerését és elfogadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató tudomásul vételét.

(2) A szükséges lépések megtételét követően egy visszaigazolást küldünk az Ön részére. A szolgáltatás használatához az ügyfél köteles e-mail címét megerősíteni.

2.2 Prémium Előfizetői Szerződés

(1) A C-Date által a Prémium Előfizetés körében nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a fenti 2.1 (1) bekezdés szerinti lépéseken (azaz a Regisztrációs Szerződés megkötésén) túl a Prémium Előfizetésre vonatkozó szerződés (a továbbiakban „Prémium Előfizetői Szerződés”) megkötése is szükséges. A Prémium Előfizetői Szerződés a fizetési kötelezettségek megerősítését kifejező gombra történő kattintással jön létre. A Prémium Előfizetés igénybevételének további feltétele a teljes cím megadása a fizetést követően.

(2) A Prémium Előfizetői Szerződés megkötését követően egy visszaigazolást küldünk az ügyfél részére, amelyben megerősítjük az Előfizetési Időszakot, a szerződés kezdetének időpontját, ismételten tájékoztatjuk különösen az elállási jogáról (ld. 11. pont), az automatikus meghosszabbítás feltételeiről (lásd a 9.2 pontot), és a felmondás lehetőségéről (lásd a 9.1 pontot).

(3) A Regisztrációs Szerződés, illetve a Prémium Előfizetői Szerződés két külön szerződéses jogviszony.

2.3 A Regisztrációs Szerződésre és a Prémium Előfizetői Szerződésre egyaránt irányadó rendelkezések

(1) Mind a Regisztrációs Szerződésre, mind a Prémium Előfizetői Szerződésre alkalmazandó a jelen ÁSZF.

(2) Az ügyfél kijelenti, hogy a regisztráció, valamint a későbbi megrendelés és fizetés során megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

(3) A Regisztrációs Szerződés és a Prémium Előfizetői Szerződés nyelve a magyar.

(4) Sem a Regisztrációs Szerződés, sem a Prémium Előfizetői Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A C-Date a szerződéseket iktatja és az ügyfél jogosult a szerződéséhez utóbb hozzáférni – az adatvédelmi jogszabályokban a személyes adatok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve.

(5) A C-Date fenntartja az ügyfél C-Date szolgáltatásokhoz való hozzáférésének korlátozásának illetve zárolásának jogát, amennyiben az ügyfél a szolgáltatást jogellenesen vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megsértve használja. A hozzáférés előzőkben felsorolt okokból történő korlátozása azonban nem módosítja a korlátozással érintett ügyfélnek a hozzáférés korlátozására tekintet nélkül, továbbra is nyújtott szolgáltatásokra irányuló fizetési kötelezettségét, illetve a korlátozással érintett ügyfélnek a hozzáférés korlátozását megelőzően már teljesített szolgáltatásokra irányuló fizetési kötelezettségeit.

(6) Az alábbi technikai eszközök nyújtanak segítséget az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához:

(7) A C-Date szolgáltatása alapvetően a nap 24 órájában elérhető. Az éves átlagos rendelkezésre állás 99,5%. Ez nem foglalja magában a karbantartási munkák és szoftver-kiadások miatti kiesőidőket, továbbá nem foglalja magában azokat a kiesési időket sem, amelyeket a C-Date nem befolyásolhat, és amelyek miatt a szolgáltatás interneten keresztül nem elérhető, mint vis major, eladósodott harmadik fél stb. A C-Date javasolja mindenesetre ügyfeleinek, hogy a C-Date-szolgáltatás teljes terjedelemben való használhatóságának érdekében a legújabb (kereső) technológiákat alkalmazzák, vagy azok számítógépen való alkalmazhatóságát biztosítsák (pl. Java Skript-ek, sütik, felugró ablakok aktiválása). Ez az elavult vagy általánosan nem elismert technológiák alkalmazásakor nem biztosítható.

(8) Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden az általa a(z) C-Date webhelyre feltöltött tartalom az összes ügyfél számára láthatóvá válik az ajánlott névjegyek között. Ez akkor is így történik, ha más ügyfelek esetlegesen más C-Date webhelyeken keresztül regisztráltak a C-Date szolgáltatásaira.

3. C-Date szolgáltatás és a szolgáltatás terjedelme

3.1 A Regisztrációt követően elérhető szolgáltatások

(1) A Regisztráció során az ügyfelek egy speciális kritériumok alapján összeállított rövid kérdőívet töltenek ki. Az ügyfelek személyes adatai (ideértve a kérdőívekre adott válaszokat is) az Interdate S.A. adatbázisán kerülnek megőrzésre. Ezen adatok összehasonlíthatóak valamennyi Interdate S.A. ügyfél adataival. Az összehasonlítás alapját az Interdate S.A. által kifejlesztett matematikai algoritmus képezi két ügyfél profil összeegyeztethetőségének meghatározására. Az ügyfél profiljának az adatbázisban szereplő valamennyi ügyfél adataival való összehasonlításával egy olyan listát kínálunk, amelyen az adatbázisban szereplők közül azon ügyfelek találhatóak meg, akikhez a legjobban hasonlít az érintett ügyfél (kapcsolat-felvételi javaslat).

3.2 Prémium Előfizetéssel elérhető szolgáltatások

(1) A Regisztrációval elérhető szolgáltatásokon túl a Prémium Előfizetés további szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé (lásd összefoglalva itt). A Prémium Előfizetés díjköteles, az előfizetési díj megfizetéséhez kötött szolgáltatás. A Prémium Előfizetések feltételeiről, különösen az előfizetési díjakról, az Előfizetési Időszakok hosszáról, megújulásának és lemondásnak feltételeiről itt tájékozódhat részletesen.

(2) A Prémium Előfizetéssel rendelkező ügyfél felveheti a kapcsolatot a számára javasolt többi C-Date-ügyféllel. Az ügyfelek közötti közvetlen kapcsolatfelvételt a C-Date azonban alapvetően csak mindkét ügyfél kölcsönös beleegyezése esetén engedélyezi. Egy ilyen kölcsönös beleegyezés úgy jöhet létre, hogy az egyik ügyfél anonim ügyfélprofilját elküldi az általa kiválasztott másik ügyfél számára (a továbbiakban „kapcsolatfelvétel”). A másik ügyfél ekkor eldöntheti, hogy szeretne-e válaszolni vagy sem. A jelen ÁSZF értelmében kapcsolatfelvételnek minősül az is, ha az ügyfél beleegyezik egy másik ügyfél kapcsolat-felvételi kérésébe. A C-Date nem garantálhatja, hogy az Előfizetési Időszakon belül sikeres kapcsolatfelvételre kerül sor.

(3) A Prémium Előfizetéssel rendelkező C-Date-ügyfelek a C-Date belső kommunikációs rendszerén keresztül kommunikálnak egymással.

(4) A kapcsolat-felvételi lehetőség, valamint az üzenetek továbbítása csak Prémium Előfizetéssel rendelkező ügyfelek (a továbbiakban „Prémium Előfizetők”) részére elérhető funkció.

(5) A C-Date belső kommunikációs rendszerén keresztüli kapcsolat-felvételi és üzenet-továbbítási lehetőséget az ügyfél a Prémium Előfizetői Szerződésben rögzített Előfizetési Időszakra (pl. három vagy hat hónapra), és előfizetési díj ellenében a Prémium Előfizetéssel megvásárolhatja.

(6) Az Előfizetési Időszak elszámolása esetén a hónap alatt nem naptári hónap, hanem a hónap naptár alapján meghatározott egy bizonyos napjától a következő hónap ugyanazon napjáig számított egy hónap (pl. február 15-től március 15-ig) értendő. Amennyiben egy hónapok alapján meghatározott határidő esetében hiányzik az utolsó hónap határidő lejártához meghatározott napja, úgy a határidő ennek a hónapnak az utolsó napjával ér véget (pl. lejár egy háromhavi határidő, ami november 30-ával indult, akkor annak a következő év február 28-án van vége).

4. Ügyfél és a C-Date közötti értesítések, panaszkezelés

4.1 Értesítések

(1) A C-Date az ügyfelet az ügyfél felhasználónév és jelszó (alternatív esetben: vagy a számára kiosztott „kódnév”) megadásával történő bejelentkezését követően vagy egy rendszerüzenetben vagy az ügyfél által a regisztrációkor megadott vagy az ügyfél profiljában feltüntetett e-mail címen keresztül értesíti.

(2) Az ügyfél a C-Date számára a következő elérhetőségeken keresztül e-mailben, postán és faxon küldhet értesítéseket:

(3) Az egyértelmű azonosításhoz és a visszaélések elkerülése érdekében az ügyfélnek kötelező érvénnyel meg kell adnia a C-Date számára küldött értesítésben legalább

4.2 Panaszkezelés

(1) A C-Date által nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos kifogását, illetve panaszát az ügyfélszolgáltunk fenti 4.1 pont (2) szakaszban leírt elérhetőségein keresztül nyújthatja be.

(2) Kérjük, hogy küldje meg számunkra a panasszal kapcsolatos valamennyi rendelkezésére álló információt annak érdekében, hogy panaszát ügyfélszolgálatunk teljes körűen ki tudja vizsgálni.

(3) A panaszokat a beérkezésüktől számított 30 napon belül, illetve ha az rövidebb, akkor a jogszabályban foglalt határidőn belül – kivizsgáljuk.

(4) Amennyiben panaszát elutasítjuk, Önt megfelelően tájékoztatjuk írásban arról, hogy mely hatósághoz, illetve békéltető testülethez fordulhat.

(5) A C-Date megfelelő lépéseket tesz az esetleges sérelmek orvoslása érdekében.

(6) Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogai sérültek, jogosult a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. További információért kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra: https://jarasinfo.gov.hu/

(7) Ön jogosult továbbá lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti békéltető testület eljárását kezdeményezni. További információt a következő weboldalon talál: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

(8) Online fogyasztóvédelmi problémáját jogosult az Európai Unió fogyasztóvédelmi vitarendezés tekintetében illetékes szervéhez benyújtani. Részletes információkért kérjük, kattintson az alábbi linkre: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

(9) A C-Date nem vesz részt az online vitarendezésben (ODR) és nem is köteles ezt megtenni.

5. A C-Date felelőssége

(1) A C-Date nem felel a C-Date -ügyfelek által a rövid kérdőívben megadott adatok helytállóságáért. A C-Date ebből eredően nem felel a létrehozott teszteredmény helyességért és az ügyfélprofilok összehasonlításáért sem, mivel a teszteredmény létrehozása és az ügyfélprofilok összehasonlítása meghatározó jelleggel a megadott adatok alapján történik.

(2) A C-Date-ügyfelek közötti közvetlen kapcsolatfelvétel a kölcsönös beleegyezés esetében következik be (lásd a „3.2 pont (2) szakaszát). A C-Date ebből kifolyólag nem felel azért, ha az Előfizetési Időszak alatt nem történik kapcsolatfelvétel.

(3) A C-Date nem felel az adatokkal és információkkal való visszaélésért, mivel a kifejezett tiltás ellenére (lásd a „6. Ügyfél kötelezettségei) is lehetséges, hogy az ügyfelek a C-Date szolgáltatását nem megengedett vagy törvényellenes módon használják. A C-Date ebből eredően nem felel azokért az esetekért sem, ha maga az ügyfél által harmadik fél számára kiadott információkkal utóbbi visszaél.

(4) A C-Date nem garantálja mindenkor a rendeltetésszerű üzemeltetést, azaz a szolgáltatás állandó és folyamatos rendelkezésre állását. A C-Date különösen nem felel a műszaki berendezések üzemzavaraiért vagy a hozzáférés minőségének romlásáért, amelyet vis major vagy a C-Date-től független események okoztak (pl. kommunikációs hálózatok kiesése).

(5) A C-Date nem felel ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülményből (így különösen harmadik fél engedély nélküli, ügyfelek személyes adataira irányuló adathalászatából, pl. az úgynevezett „hekkerek” adatbankhoz való engedély nélküli hozzáférésébő) eredő károkért, amennyiben nem volt elvárható, hogy e körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

(6) Egyéb károkért, amelyek nem az előbb megnevezett okokból következnek be, a C-Date csak a szervezetei, a dolgozói és a kisegítő személyzet általi szándékos és a súlyos gondatlanság estén felel, és csak olyan mértékben, amilyen mértékben a C-Date a kár létrejöttének egyéb okaihoz viszonyítva közrejátszott.

(7) A C-Date nem felel az ügyfélnek okozott károkért, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést a C-Date ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában a C-Date által előre nem látható körülmény okozta, és nem volt C-Date-től elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A felelősség a legutóbbi esetben az előre látható, a szerződésben rögzített és közvetlenül előidézett kár mértékére korlátozódik.

(8) A C-Date a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseinek megfelelően. Ön köteles a hiba felfedezése után azt késedelem nélkül velünk közölni. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

6. Az ügyfél kötelezettségei, használati feltételek

(1) Az ügyfél által megvásárolt előfizetés nem osztható meg más személyekkel, illetve nem ruházható át. Az ügyfél gondoskodik arról, hogy kiskorú személyek ne hozzá a szolgáltatáshoz. Kizárólag az ügyfél felelős azért, hogy bizalmasan kezelje a számára biztosított hozzáférési adatokat, hogy ne férhessenek ahhoz kiskorú családtagok, barátok, ismerősök és egyéb harmadik felek.

(2) Az ügyfélnek időben tájékoztatnia kell a C-Date szolgáltatóját a szerződés céljának teljesítéséhez szükséges személyes adatok változásáról. Ez különösen érvényes a C-Date szolgáltatással kapcsolatosan használt hitelkártya vagy bankszámla érvényessége lejárati dátumára.

(3) Az ügyfél vállalja az adatok titkos és bizalmas kezelését. A jogosult kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül az ügyfél nem terjesztheti, nem teheti közzé, nem adhatja át harmadik feleknek, illetve nem adhat harmadik felek számára hozzáférést a következőkben:

(4) Az ügyfél vállalja, hogy kizárólag magáncélokra használja a szolgáltatásokat, azaz kizárólag más személlyel való kommunikáció céljára. Szigorúan tilos kereskedelmi, ipari célra használni a szolgáltatási platformot. Ez elsősorban, de nem kizárólagosan magában foglalja a szolgáltatás áruk vagy szolgáltatások hirdetésére vagy kínálására használatát, továbbá információk harmadik felek előtti felfedését/terjesztését.

(5) Az ügyfél vállalja, hogy más C-Date ügyfelek védelme érdekében eleget tesz az Általános Szerződési Feltételeknek. Tilos a C-Date szolgáltatással való visszaélés. Ez azt jelenti, hogy különösen (de nem kizárólagosan) tilos az ügyfélnek:

(6) Az ügyfél vállalja, hogy nem veszélyezteti vagy akadályozza a C-Date szolgáltatás zavartalan működését és az ahhoz való folyamatos hozzáférést. Ez különösen magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre:

(7) Amikor indokolt, akkor a C-Date ellenőrizheti a szolgáltatás jogosulatlan vagy illegális használatát, továbbá ellenőrizheti a szolgáltatáson keresztül terjesztett vagy az ügyfél profilba mentett információ vagy anyag megfelel-e az előzőekben megjelölt feltételeknek és/vagy egyéb vonatkozó jogszabályoknak, a C-Date szolgáltatás zavartalan működése és elérhetősége biztosításának céljából. A C-Date, azonban nem kötelezhető ilyen ellenőrzések végzésére. Szerződésszegés esetén a C-Date jogosult az illető anyag módosítására vagy törlésére, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés zárolására. Kétség esetén a C-Date hozza meg a végső döntést a kérdéses használat megengedhetőségéről. A szolgáltatások jogosulatlan használata/hasznosítása esetén a C-Date jogosult igényét jogi keretek között érvényesíteni.

(8) Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy C-Date üzeneteket küldhet helyette, hogy megkönnyítse az ügyfél számára az első lépések megtételét a platformon és támogassa a tagok közötti kommunikációt. Az ügyfél bármikor kikapcsolhatja e funkciót a profilján.

(9) A C-Date törvényi rendelkezés alapján főszabályként mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól. Ezért a C-Date nem kíván számlát kibocsátani. A C-Date szolgáltatásai igénybevételére csak azon ügyfél jogosult, amely számla igénnyel nem kíván élni a C-Date felé.

(10) Az ügyfél által megadott összes adatért kizárólag az ügyfél felelős. Az ügyfél köteles biztosítani, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak és személyesen őt mutatják be. Az ügyfél kötelezi magát, hogy a harmadik személy adatait nem adja ki szándékosan sajátjaként. Szándékosan hamis vagy csaló szándékkal megadott adatok, különös tekintettel harmadik személy annak belegyezése nélkül megadott banki vagy hitelkártya adataira vonatkozóan, jogi lépéseket vonhatnak maguk után.

(11) Az ügyfél jelen 6. pontban meghatározott bármelyik kötelezettségének megsértése a szerződés C-Date általi felmondását vonhatja maga után, a C-Date-szolgáltatás hozzáféréshez való azonnali zárolással egyetemben. Ez nem érinti a C-Date esetleges, ügyféllel szemben fennálló fizetési követelését. Ebből eredően a C-Date fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy az ügyféllel szemben polgár- és/vagy büntetőjogi lépéseket tegyen.

(12) Az ügyfél köteles megtéríteni a C-Date-nek az ügyfél szerződésszegésével okozott kárait. Az ügyfél kártérítési kötelezettsége a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kiterjed arra, hogy a C-Date-et minden olyan igény, veszteség és követelés alól mentesítise, amely az ügyfél szerződésszegéséből vagy egyéb jogsértéséből eredhet. E szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség kiterjed a C-Date közvetett vagy következményi kárainak a megtérítésére is, amelyek különösen rágalmazásból, sértésből, becsületsértésből vagy más ügyfelek személyiségi jogainak a megsértéséből, az ügyfelek számára kínált szolgáltatás kieséséből vagy az ügyfelek szellemi tulajdonjogának vagy egyéb jogainak megsértéséből erednek. Továbbá az ügyfél mentesíti a C-Date-et minden, a jelen ÁSZF ügyfél általi megsértéséből adódó felelősség és esetleges fizetési kötelezettség alól.

7. Fizetés, kifogás

(1) Az összeg megfizetését, illetve levonását követő legkésőbb hat héten belül jogosult az ügyfélnek írásban kifogást emelni a fizetéssel érintett összeg ellen, amelyet megfelelően indokolni szükséges. Ha az ügyfél nem emelt indokolt kifogást ezen 6 héten belül, akkor elfogadottnak tekintettek a terhelt költségek.

(2) A szolgáltatásra gyakorolt lényegtelen zavaró hatás esetén az ügyfél nem jogosult kifogást emelni. Fizetős szolgáltatás esetén akkor fordul elő lényegtelen zavaró hatás, amikor maximum két egymást követő napon nem tudja az ügyfél használni a fizetős szolgáltatást. Továbbá csak akkor indokolt egy kifogás, ha a C-Date felelős a szolgáltatás elérhetetlensége miatt ezen Általános Szerződési Feltételek 5. fejezete szerint.

(3) A következő kifogások tekinthetőek indokoltnak: olyan időszakra lett meghosszabbítva az ügyfél által a 2.2 szakasz alapján vásárolt előfizetési időszak, melyet az ügyfél indokoltan kifogásolt. Arra is jogosult az ügyfél, hogy öt munkanapos türelmi időt szabjon meg az ÁSZF szerinti fizetés megfelelő teljesítésére és jóváírási értesítést kérjen. Ha ezen türelmi időszak végéig nem szűnik meg a kifogás oka, akkor az ügyfél jogosult a szerződés felmondására. A 9.3 (2) szakasz szerint történik a fel nem használt egyenleg visszatérítése.

(4) A C-Date fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy az ügyfél általi fizetés elmaradása vagy késedelmes fizetés esetén követeléskezelő céget bízzon meg a költségek behajtásával. A C-Date ebből eredően fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a törvény által előírt mértékben késedelmi kamatot számoljon fel.

(5) A C-Date fenntartja azon követelés jogát, hogy a hitelkártyás fizetés jogosulatlan visszavonásának vagy a beszedési megbízással fizetés indokolatlan akadályozásának költségeit a törvény által engedélyezett mértékig az ügyfél fizesse.

8. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el: https://www.c-date.hu/info/adatvedelmi-nyilatkozat

9. A szerződés felmondása és meghosszabbítása

9.1 Felmondás

(1) Az ügyfélnek bármikor jogában áll a C-Date-tel fennálló Regisztrációs Szerződést és/vagy Prémium Előfizetői Szerződést az okok megadása nélkül felmondani.

(2) A Regisztrációs Szerződés a C-Date weboldalán „Beállítások” pont alatt található „Profil deaktiválása” linkre kattintással mondható fel, és a felmondás ezzel a kattintással egyben hatályosul is.

(3) A Prémium Előfizetői Szerződés a C-Date weboldalán a „Beállítások” pont alatt található „Lemondás” gombra kattintással az Előfizetési Időszak végére mondható fel, azaz az ilyen felmondás az Előfizetési Időszak végével hatályosul. Az előfizetés lemondása további cselekményt nem igényel.

(4) A Prémium Előfizetőnek lehetősége van arra, hogy a Prémium Előfizetői Szerződés felmondását követően bármikor, akár az Előfizetési Időszak lejárta (azaz a felmondás hatályosulása) előtt is deaktiválja a profilját a jelen 9.1 pont (2) szakaszában leírt módon. A Prémium Előfizető a profil deaktiválásával önként és visszavonhatatlanul lemond az Előfizetői Időszakból hátra lévő időben a C-Date szolgáltatásainak használatáról, ezért az ügyfél sem részleges sem teljes díjvisszatérítésre nem jogosult. Sikeres deaktiválás követően újbóli aktiválásra (tehát a szolgáltatások igénybevételének folytatására a felmondás hatályosulásáig terjedő időszakra) nincs lehetőség.

9.2 A Prémium Előfizetői Szerződés automatikus meghosszabbítása

(1) Amennyiben az ügyfél nem mondja fel a Prémium Előfizetői Szerződését (lásd a 9.1 pont (3) szakaszt), a Prémium Előfizetése az adott Előfizetési Időszak végén az első Előfizetési Időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik (például az 1 hónapos előfizetés 1 hónappal, a 3 hónapos előfizetés 3 hónappal, a 6 hónapos előfizetés pedig 6 hónappal hosszabbodik meg).

(2) Az Előfizetési Időszak lejártát megelőzően a C-Date e-mailt küld az ügyfélnek, amelyben felhívja a figyelmét az Előfizetési Időszak lejáratára, az Előfizetési Időszak automatikusan meghosszabbításának feltételeire és a Prémium Előfizetés felmondásának lehetőségére és módjára.

(3) Az első Előfizetési Időszakot követően, a meghosszabbított Előfizetési Időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek levonásra a fizetéshez használt bankkártyáról, és ugyanez a levonás lesz alkalmazandó a további (meghosszabbított) időszak(ok)ra is.

9.3 A szolgáltatások leállítása

(1) A C-Date-nek jogában áll a kínált szolgáltatásokat részben vagy teljesen megszűntetni. A C-Date az ügyfeleit a tervezett megszüntetésről és annak terjedelméről időben, de legalább 14 nappal a szolgáltatások részleges vagy teljes megszűnését megelőzően értesíti.

(2) Azok az ügyfelek, akik Prémium Előfizetésének Előfizetési Időszaka a leállítás időpontjában még nem ért véget, jogosultak a C-Date számára már kifizetett előfizetési díj időarányos részének visszatérítésére.

10. Szellemi tulajdon

(1) Az összes C-Date által birtokolt program, szolgáltatás, eljárás, szoftver, technológia, védjegy, kereskedelemben használatos név, találmány és anyag joga kizárólag a C-Date tulajdonát képezi. A C-Date birtokolja az összes fent megnevezett jog használati jogát. Az összes program és az azokban található tartalmak, anyagok, valamint védjegyek és kereskedelemben használatos neveknek felhasználása kizárólag az ebben az ÁSZF-ben megadott célokra megengedett. A C-Date tulajdonában álló programok, szolgáltatások, eljárások, szoftverek, technológiák, védjegyek, kereskedelemben használatos nevek, találmányok és anyagok sokszorosítása nem megengedett, feltéve, ha ehhez a C-Date kifejezetten hozzájárult.

11. Elállási jog, elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

(1) Prémium Előfizetés vásárlása esetén a C-Date weboldalán keresztül

Elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

Elállási jog

Jogában áll a jelen szerződéstől 14 napon belül az okok megnevezése nélkül elállni.

Az elállási jog határideje a szerződés megkötésétől számított 14 nap. Elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jog gyakorlása érdekében kérjük, hogy e döntésére irányuló egyértelmű nyilatkozatát (postán, faxon vagy e-mailen) az alábbi elérhetőségeken küldje meg számunkra Interdate S.A., Ügyfélszolgálat/Elállás, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg (Fax: 0036 15777183, E-mail: ugyfelszolgalat@c-date.hu). Ehhez használhatja a mellékelt elállási nyilatkozat nyomtatvány sablonját, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közlését az elállási határidő lejárta előtt számunkra megküldi.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, kötelesek vagyunk minden számunkra továbbított kifizetését, a szállítási költségekkel együtt (az abból adódó járulékos költségek kivételével, hogy Ön az általunk kínált, kedvezőbb, standard szállítástól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Ön szerződéstől való elállásáról szóló közleménye hozzánk beérkezett, visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséhez ugyanazt a fizetés módot alkalmazzuk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál is használt, kivéve, ha erről Önnel kifejezetten máshogy egyeztettünk; a visszatérítéssel kapcsolatban semmilyen esetben sem terhelik Önt költségek.

Amennyiben azt kérte, hogy a szolgáltatások nyújtása az elállás alatt kezdődjenek meg, akkor Ön köteles számunkra egy megfelelő összeget megfizetni, ami arányos az addig az időpontig, amikor Ön minket a jelen szerződéstől való elállási szándékéról értesített, már teljesített szolgáltatásoknak a teljes szerződéses terjedelemben előirányzott szolgáltatásokhoz viszonyított mértékével.

12. Általános tudnivalók

(1) Luxemburgban található az Interdate S.A. bejegyzett székhelye. A C-Date weboldalak üzemeltetése a C-Date szerverein történik.

(2) Jelen ÁSZF-re, valamint a C-Date és az ügyfél közötti valamennyi jogi kapcsolatra a magyar jog az irányadó. A C-Date céggel kapcsolatos vitás esetekben a fogyasztó részvétele nélkül azInterdate S.A. székhelye szerinti bíróságok az illetékesek. Ez a jogválasztás, illetve joghatósági kikötés azonban csak annyiban hatályos, amennyiben ez az ügyfelet annak az államnak, amelyben az ügyfél szokásos tartózkodási helye van, a kötelező rendelkezései által biztosított jogától nem fosztja meg.

(3) Ha az ÁSZF egy vagy több rendelkezése érvénytelenné válik vagy hiányos, akkor ez nem érinti a további rendelkezések érvényességét. Az ilyen érvénytelen vagy hiányos rendelkezést olyan rendelkezés helyettesíti vagy módosítja, mely a legjobban tükrözi az ilyen érvénytelen vagy hiányos rendelkezés szándékolt gazdasági célját.

(4) A C-Date jogosult jelen ÁSZF-et bármikor tetszés szerinti módosítani. Módosítás esetén a C-Date kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét a vonatkozó módosításokra. Az ÁSZF előirányzott módosításairól az ügyfelet azok hatályossá válása előtt legalább hat (6) héttel írásban értesítjük. A módosítások hatályossá válásának időpontjában az ügyfél különleges felmondási joggal élhet. Amennyiben az ügyfél a módosításra vonatkozó értesítés beérkezését követő hat (6) héten belül nem mondja fel írásban (az e-mailt is ideértve) a szerződést, a hatályba lépés időpontjában a módosítások a szerződés részévé válnak. A módosításról szóló értesítésben erre a következményre kifejezetten felhívjuk az ügyfél figyelmét.

(5) Az ügyfélnek jogában áll a rá vonatkozó szerződéses rendelkezéseket, az ÁSZF-fel együtt a szerződés megkötésekor lehívni és megnyitható formában menteni.