Adatvédelmi nyilatkozat C-Date

Printer-friendly versionPDF version

(Érvényes: 2018.05.25-től)

Az adatvédelem fontos szerepet játszik az Interdate S.A.-nál, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg (a továbbiakban „Interdate S.A.“). Ezért ügyfeleink személyes adatainak feldolgozása kizárólag a törvényes adatvédelmi előírások betartásával történik (általános adatvédelmi rendelet).

Akkor gyűjtünk és dolgozunk fel személyes adatokat, ha Ön véleménykutatáson vesz részt, ezeket az adatokat a weboldalunkon a C-Date Services használatával (a továbbiakban „C-Date“) rendelkezésünkre bocsátja és mi az Ön beleegyezése által jogosultak vagyunk arra, hogy ezen adatokat gyűjtsük, használjuk és feldolgozzuk.  

Személyes adatok

Személyes adatoknak minősülnek mindazon információk, melyek egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy“) vonatkoznak. Különbséget teszünk az ingyenes és a prémium tagság profiljának személyes adatai között.  

Ingyenes profilok

Az ingyenes regisztráció során az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Törzsadatok: becenév, e-mail cím, jelszó, nem, keresett nem, születési idő, kapcsolati státusz

Személyes ismertetőjelek: Belső tulajdonságok, magasság, szem- és hajszín, hajhossz, alak, faji hovatartozás, foglakozás, képzettség, italozási és dohányzási szokások, testékszer, szexuális érdeklődés, erotika típus (a felhasználók által kiválasztott képek alapján)

Keresőprofil és további adatok: tartomány, régió, körzet/város, irsz., személyes üdvözlés, profilképek

Az Ön tranzakciós adatai: ügyfélazonosító, üzenetek, az első regisztráció ideje, aktivitás a mi weboldalunkon, hozzáférés módja (mobil/számítógép), belső tracking code, a hozzáférés dátuma és időpontja, böngésző típusa és változata, operációs rendszer, IP-cím, eszközazonosító szám, mobiltelefon szolgáltató  

Prémium tagság

A prémium tagság keretében még az alábbi adatokra van szükségünk:

lakcím, vezeték- és keresztnév, telefonszám és fizetési adatok. A hitelkártya adatait biztonságos kapcsolaton keresztül továbbítjuk szerződéses internetes fizetési szolgáltatást nyújtó partnereinknek és csak névtelenített formában mentjük le őket.

 

Az adatfeldolgozás célja

A fent nevezett személyes adatokat az alábbi célokra használjuk:

 • az Ön által kívánt szolgáltatások nyújtásához, valamint az Ön által kért ügyfélszolgálat működéséhez
 • az Ön és közöttünk lévő üzleti kapcsolat lebonyolítása és kezelése céljából; pl. hogy lebonyolítsuk a szolgáltatások előkészítését, fizetések behajtására, követelési behajtás elszámolására, könyvelési célokra;
 • az ügyfélszolgálat ügyfelei és dolgozói közötti kommunikáció ellenőrzésére;
 • az Interdate S.A. új és kiegészítő termékeire, valamint az Interdate S.A. együttműködő partnereire vonatkozó információk, valamint hírlevelünk kézbesítéséhez szükséges információk;
 • megelégedettségi felmérés, marketingkampányok, piacelemzések elvégzése;
 • jogi követelmények betartása (pl. adó- és kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség);
 • termékeink és szolgáltatásaink, valamint honlapunk biztonságának megőrzése és védelme a biztonsági kockázatok, csalárd magatartás vagy más bűnügyi vagy károsító szándékú cselekedetek megelőzésével és felfedésével;
 • vitarendezés, meglévő szerződések és érvényesítés megvalósítása, jogi igények gyakorlása és védelme.

A személyes adatok feldolgozására a fent nevezett célok eléréséhez és az Önnel fennálló (szerződéses) üzleti kapcsolat lebonyolításához is szükség van. Az adatfeldolgozás jogi alapja - amennyiben nem adjuk meg nyomatékosan ettől eltérően - az adatvédelmi alaprendelet 6. cikkelye (1) (b) és (f) vagy az Ön által nyomatékosan adott beleegyezése ugyanezen rendelet 6. cikkelye (1) (a).

Amennyiben a fenti adatokat a másik vagy az eredeti gyűjtési céltól eltérően dolgozzuk fel, kötelesek vagyunk Önt a további feldolgozásról és az új célról tájékoztatni. Ily módon Önnek is lehetősége van visszamondania adatainak más célból történő feldolgozását.

 

Az adatok továbbítása

A nekünk továbbított valamennyi adatot bizalmasan kezeljük. Személyes adatait nem adjuk el harmadik félnek.

Adatait alapjában nem bocsátjuk harmadik fél rendelkezésére, kivéve, ha Ön ehhez beleegyezését adta, ill. ha törvényileg jogosultak és/vagy kötelezettek vagyunk erre.

Amennyiben ez jogilag engedélyezett és szükséges az érvényben lévő jog betartásához vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, személyes adatait bíróságoknak, adóhivataloknak és felügyeleti hatóságoknak továbbítjuk. Azonban minden intézkedést foganatosítunk annak érdekében, hogy személyes adatainak védelmét megfelelően és kellő mértékben garantáljuk.

Személyes adatait a fenti célokból az alábbi vállalatoknak, ill. vállalatkategóriáknak továbbítjuk, amennyiben az a szolgáltatás nyújtásához szükségessé válna.

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország. Szolgáltatónk platformunk üzemeltetéséért, szoftvereink továbbfejlesztésért, az ügyfélszolgálatért, valamint a marketingért és hírlevelünk kiküldéséért felelős.
 • Internetes fizetési szolgáltatást nyújtó partnereink, Acquirer/végrehajtó bankok a fizetés lebonyolítására.
 • Üzleti érdekeink megőrzése érdekében nemfizetés esetén követelésbehajtó cégnek.
 • Együttműködő partnereinknek/marketing és e-mail hírlevél partnereinknek.
 • Az adatokat az ügyfelek és/vagy harmadik fél általi visszaélések megelőzése, ill. elkerülése érdekében szakosodott szolgáltatónak továbbítjuk.

Az unión kívüli címzetteknek csak abban az esetbent továbbítjuk őket, ha a cél ezt megköveteli és csak az EU szabvány szerződési feltételei alapján, ill. ha egy cég az Amerikai Egyesült Államokban rendelkezik EU/US Privacy Shield tanúsítvánnyal (https://www.privacyshield.gov). Ez szavatolja azt, hogy az Ön adatait az Amerikai Egyesült Államokban is az adatvédelmi előírásoknak megfelelőn dolgozzák fel (az EU bizottság 2016.07.12-i megfelelőségi határozata, C(2016) 4176 végső ügyiratszám, 201.08.01-i ABl L 207/1).  

A mentés időtartama

Amennyiben az adatgyűjtésnél (pl. a beleegyezési nyilatkozat keretében) nincsen megadva nyomatékosan az adatok mentésének időtartama, akkor a személyes adatokat töröljük, ha ezek már nem szükségesek a mentés céljának teljesítésére, kivéve ha az iratmegőrzési kötelezettség nem áll a törlés útjába (pl. kereskedelmi és adójogi iratmegőrzési kötelezettség).  

Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy védjük a vállalatunkban lementett és feldolgozott adatait a manipuláció, bizalomvesztés, rongálás és jogtalan hozzáférés ellen. Vállalatunk biztonsági intézkedéseit a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.  

Az érintett jogai: tájékoztatásra, személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására való jog, ellentmondási jog, valamint adattovábbítási jog

Kérésre írásban, az érvényes jog szerint közöljük Önnel, hogy lementettük-e személyes adatait és ha igen, melyeket. Ha Ön felhasználóként van regisztrálva, akkor felkínáljuk a lehetőséget, hogy adatait saját maga nézze meg, ezeket adott esetben módosítsa és törölje. Ha vállalatunk az adatai biztonságáért és helyességéért tett fáradozásai ellenére hibás adatokat mentett le, és Ön felhasználóként nem tudja javítani adatait, akkor ezeket kérésre helyesbítjük.

Önnek joga van vállalatunktól kérni, hogy személyi adatainak feldolgozását korlátozza. Ezenkívül azt is kérheti, hogy strukturált, hagyományos és géppel olvasható formátumban elküldjük Önnek azokat az adatokat, melyeket Ön vállalatunk rendelkezésére bocsátott. Ellent is mondhat annak, hogy vállalatunk feldolgozza személyes adatait.

Ezenkívül joga van kérni személyes adatainak törlését, ha az iratmegőrzési kötelezettség nem mond ellent ennek. Töröljük adatait, ha nincs már szükségünk rájuk abból a célból, amiért gyűjtöttük és feldolgoztuk őket, ill. ha Ön visszavonja megadott beleegyezését és nem áll fenn más jogalap adatainak további feldolgozására. Ezenkívül akkor töröljük ezeket az adatokat, ha feldolgozásuk számunkra ismeretlen okokból jogtalan volt, ill. Ön fellebbezést nyújt be feldolgozásuk ellen és nem állnak fenn elsődlegesen jogos érdekek a feldolgozásukra. Adatainak törlése akkor is megtörténik, ha erre törvény kötelez minket. Vállalatunk műszaki intézkedéseket is foganatosított arra, hogy adatainak valamennyi címzettjét tájékoztassa az Ön törlési ill. javítási kérelméről. Ez csak abban az esetben érvényes, ha elérhetővé, ill. nyilvánossá tettük ezeket az adatokat. Személyes adatainak valamennyi hivatkozását, másolatát és sokszorosítását is töröljük.

Amennyiben beleegyezett személyes adatainak feldogozásába, bármikor jogában áll visszavonni beleegyezését a jövőre vonatkoztatva. Beleegyezése visszavonásával nem jogszerűtlen a múltban történt adatfeldolgozás.

A vállalatunknak történő adattovábbítás önkéntes módon történik. Ezekre az adatokra azonban a további szerződéskötéshez, ill. kérdései megválaszolásához szükség van. Ha nem szeretné közzétenni adatait, bizonyos körülmények között a szerződés nem jöhet létre, ill. a kérdését nem tudjuk megválaszolni. Adatait rendelkezésre kell bocsátania a szerződéskötéshez.

Vállalatunk adatvédelmi megbízottjának elérhetősége:

adatvedelem@c-date.hu vagy postán

Interdate S.A. C-Date Az adatvédelmi tisztviselő 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

Jogában áll vállalatunk adatfeldolgozásával kapcsolatban panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti szervnél.

Vállalatunkért felelős adatvédelmi szerv:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Luxemburg

Tel: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Ha Ön érintett ebben, akkor lehetősége van az országában is a helyi adatvédelmi szervhez fordulni: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).  

Hírlevél

Ha feliratkozott vállalatunk hírlevelére, akkor megadott adatait csak erre a célra fogjuk felhasználni.

A sikeres regisztrációhoz a nevére és érvényes e-mail címére van szükség. A „double-opt-in“ eljárást használjuk, ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a bejelentkezés valóban az e-mail cím tulajdonosa által történt-e meg. Ehhez a hírlevélre történő feliratkozást, az igazoló mail küldését és a kért válaszlevél beérkezését rögzítjük. Az adatokat csak a hírlevél küldéshez használjuk fel.

Bármikor visszamondhatja a beleegyezését, hogy adatait a hírlevél küldéséhez használjuk fel. A hírlevélben mindig szerepel a hozzátartozó hivatkozás. Ezenkívül bármikor küldhet e-mailt a adatvedelem@c-date.hu címre vagy postai úton ide:

Interdate S.A. C-Date ügyfélszolgálat 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg  

Jegyzőkönyv adatok

Ha vállalatunk weboldalára látogat el, akkor internetes böngészője műszaki okokból automatikusan továbbítja az alábbi adatokat (a továbbiakban „log adatok“) vállalatunk webszerverének, melyeket vállalatunk log fájlokban gyűjt:

 • a weboldal megnyitásának napja és ideje, az utaló weboldal URL címe, lekért fájl, továbbított adatmennyiség, böngésző típusa és változata, operációs rendszer, IP cím, internetszolgáltatója domain címe

Kizárólag olyan információkról van szó, melyekből nem lehet természetes személyre visszakövetkeztetni. Ezekre az információkra műszaki okokból van szükség, hogy az Ön által kért weboldal tartalmat megfelelő módon lehessen ábrázolni és az internetes kínálat használata során ezek elkerülhetetlenül felbukkannak. A log adatokat csupán statisztikai okokból értékeljük ki, hogy vállalatunk internetes felületét és a mögötte lévő technikát optimalizálja, majd a végén törölje.

A log adatokat a többi adattól külön menti le, melyeket vállalatunk a használat keretén belül gyűjtött be.

 

Álnév alatt futó és névtelenné tett felhasználói profilok

A C-Date a C-Dateszolgáltatás használatának keretében elemzi az ügyfelek viselkedését és ehhez névtelenné tett vagy álnév alatt futó felhasználói profilokat hoz létre. A felhasználói profilok kiértékelése nem személyre szólóan történik, hanem névtelenné téve vagy pedig álnév alatt. Az elemzés szolgáltatásunk javítása céljából történik.

 

Tracking alapú elemzések és remarketing eszközök

Kínálatunk állandó javításához és optimalizálásához úgynevezett tracking technológiát alkalmazunk. A Google Analytics, Google Adsense, Google Doubleclick, Google AdWords (remarketing), Adjust, Crashlytics és Kenshoo szolgáltatásait használjuk.

Google Analytics:

A C-Date a Google Analytics-et is, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a Google Inc. (a továbbiakban „Google“) webelemző szolgálatát is használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat“ (sütiket), tehát szövegfájlokat használ, melyeket az ügyfél számítógépén is ment és ezek teszik lehetővé az ügyfél weboldal használatának elemzését. A sütik által az ügyfélnek a weboldal használatáról létrehozott információk (beleértve az IP címet is) a Google Amerikai Egyesült Államok-beli szerverére továbbítja és ott lementi. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogy az ügyfél hogyan használja a weboldalt, hogy összeállítsa a weboldal üzemeltetői számára a weboldalon történő aktivitások elemzését és hogy a weboldal használattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbküldi, ha ez törvényben elő van írva, vagy ha harmadik fél ezeket az adatokat a Google megbízásából feldolgozza. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az ügyfelek IP címét a Google más adataival. Az ügyfélnek jogában áll a böngésző megfelelő beállításával megakadályozni a sütik telepítését; az ügyfelet azonban tájékoztatják, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját használni. Ennek a weboldalnak a használatával az ügyfél beleegyezik abba, hogy a Google a fent leírt módon és célból feldolgozza a begyűjtött adatokat. A Google Analytics-re és az adatvédelemre vonatkozó bővebb információkat itt találja meg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Adsense:

A C-Date a Google Adsense-t, a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban „Google“) hirdetési alkalmazását is használja. A Google Adsense úgynevezett „cookie-kat“ (sütiket), tehát szövegfájlokat használ, melyeket az ügyfél számítógépén is ment és ezek teszik lehetővé az ügyfél weboldal használatának elemzését. A Google AdSense úgynevezett webjelzőket - web beacons - (láthatatlan grafikákat) is alkalmaz. Ezekkel a webjelzőkkel olyan információkat lehet kiértékelni, mint például az oldal látogatottsága. A sütik és a webjelzők által az ügyfélnek a weboldal használatáról létrehozott információk (beleértve az IP címet is) a Google Amerikai Egyesült Államok-beli szerverére továbbítja és ott lementi. Ezeket az információkat a Google továbbadhatja szerződéses partnereinek. A Google azonban az ügyfél IP címét nem hozza összefüggésbe az ügyfél más lementett adataival. Az ügyfélnek jogában áll a böngésző megfelelő beállításával megakadályozni a sütik telepítését; az ügyfelet azonban tájékoztatják, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját használni. Ennek a weboldalnak a használatával az ügyfél beleegyezik abba, hogy a Google a fent leírt módon és célból feldolgozza a begyűjtött adatokat.

Google Doubleclick:

A C-Date a Google Doubleclicket, a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban „Google“) szolgáltatását is használja. A Google Doubleclick úgynevezett sütiket használ, hogy az ügyfélnek rá vonatkozó hirdetéseket mutasson be. Eközben az ügyfél böngészőjéhez ál azonosítószámot (ID) rendel hozzá, hogy ellenőrizze, milyen hirdetések jelennek meg a böngészőjében és melyekre kattintott rá. A sütik nem tartalmaznak személyre vonatkozó információkat. A DoubleClick sütik használata a Google és partner weboldalai számára csupán a saját vagy más internetes oldal előző felkeresése alapján teszi lehetővé reklám bekapcsolását.

A sütik által létrehozott információkat a Google az Amerikai Egyesült Államok-beli szerverére továbbítja és ott lementi. A Google harmadik félnek az adatokat csak jogi előírások vagy megbízásos adatfeldolgozás keretében továbbítja. A Google semmiképpen nem kapcsolja össze az ügyfelek adatait a Google más adataival. Az ügyfélnek jogában áll a böngésző megfelelő beállításával megakadályozni a sütik telepítését; az ügyfelet azonban tájékoztatják, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját használni. Az ügyfél ezenkívül megakadályozhatja, hogy a sütik által létrehozott és a weboldalak használatára vonatkozó adatokat a Google felhasználja és feldolgozza, ha az alábbi linken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a DoubleClick kikapcsolási bővítés pont alatt rendelkezésre álló böngésző plugint letölti és telepíti. Egy másik lehetőség, ha az ügyfél a doubleclick sütiket a Digital Advertising Alliance oldalán az alábbi linken https://adssettings.google.com kapcsolja ki. Ennek a weboldalnak a használatával az ügyfél beleegyezik abba, hogy a Google a fent leírt módon és célból feldolgozza a begyűjtött adatokat.

Ezenkívül a C-Date különböző más elemző szolgáltatók programjait használja, hogy az ezáltal nyert felismeréseket – névtelenített vagy álnévvel ellátott formában és a törvényes kereteken belül – a C-Date szolgáltatásainak igényre szabott kialakítására és javítására, valamint reklám és piackutatási célokra használja.

Google AdWords (Remarketing)

A C-Date emellett még a Google AdWords szolgáltatás remarketing funkcióit használja. A Google AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) internetes reklámprogramja. A remarketing funkcióval weboldalunk felhasználóinak a Google kijelzőhálózatán belüli más weboldalakon (magán a Google-on, ún. „Google hirdetés“ formájában vagy más weboldalakon) az érdeklődésükre alapuló internetes hirdetéseket mutat be. Ehhez a felhasználóknak az oldalunkon megtett interakcióit elemzi, pl. hogy a felhasználó milyen ajánlatok iránt érdeklődött, hogy a felhasználónak weboldunkon tett látogatása után más oldalakon is célirányos reklámot tudjon mutatni. Ebből a célból a Google azoknak a felhasználók böngészőiben lement egy számot, akik bizonyos Google szolgáltatásokat vagy a Google kijelző hálózatának weboldalait keresték fel. Ezen felhasználók látogatásait a sütinek nevezett számmal regisztrálja. Ez a szál az internetes böngésző, nem pedig egy személy egyértelmű azonosítását szolgálja egy bizonyos számítógépen. A sütik által az ügyfélnek weboldalunk használatáról létrehozott információk (beleértve az IP címet is) a Google Amerikai Egyesült Államok-beli szerverére továbbítja és ott lementi. Utalunk arra, hogy ezen az oldalon a Google AdWordsot (remarketinget) bővítettük a “gat._anonymizeIp();” kóddal, hogy az IP cím (ún. IP-masking) név nélküli rögzítését szavatolhassuk. Ezért az Ön IP címét a mi megbízásunkból a Google csak rövidített formában rögzíti, ami garantálja a névtelenséget és nem enged következtetni a személyazonosságára. Ha bekapcsolja ezen a weboldalon az IP cím névtelenné tételét, akkor a Google az unió tagországain belül vagy az EGT más szerződéses államaiban előtte rövidíti az IP címet. Csak kivételes esetekben továbbítja a Google USA-beli szerverére az IP címet és ott rövidíti le.

A böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a sütik mentését; de utalni szeretnénk arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját használni. Ezenkívül az érdeklődési körébe tartozó hirdetéseket a Google-on, valamint az interneten az érdeklődési körébe tartozó Google hirdetéseket (a Google kijelző hálózatán belül) a böngészőjében tudja kikapcsolni, ha a www.google.de/settings/ads link alatt a „Kikapcsolási beállítások“ alatt a „kikapcsolás“ linkre kattint. Ezenkívül az érdeklődési körébe tartozó reklámot a https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ alatt Opt-Outtal kapcsolhatja ki a sütiket, ehhez a számítógépére Opt-Out sütit rak ki.

adjust

A C-Date az adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin „adjust“ elemző technikáját (“adjust”) alkalmazza. Az adjust közben az elemzéshez a felhasználó IP- és Mac-címeit használja, melyeket kizárólag névtelenül használ. Nem lehet visszakövetkeztetni természetes személyre.

Crashlytics (Fabric)

A okostelefon alkalmazása C-Date a Crashlytics eszközt használja, mely a Twitter Fabric platformjána része, hogy jegyzőkönyvbe vegye az alkalmazás lefagyását. A Crashlytics a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) vállalati tartománya. Nem továbbít személyre vonatkozó adatokat. Csupán a kódszámokra és készülékinformációkra vonatkozó pontos adatokat tartalmazó real-time crash beszámolókat küld, melyek egyszerűbbé teszik a karbantartást és javítják az alkalmazás ebből adódó stabilitását. Itt található a Crashlytics adatvédelmi nyilatkozata: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

Kenshoo

A C-Date a Kenshoo (UK) Ltd., 51 Great Marlborough Street, 4th Floor, London W1F 7JT, UK, képkezelő webelemző szolgáltatását alkalmazza. Oldalaink igényreszabott kialakításához, valamint optimalizálásához rögzíti a névtelenné tett felhasználói adatokat és aggregáltan menti le őket. Ez a webelemző szolgálat is sütiket használ. (Névtelenítve rögzített) látogatásai adatainak gyűjtését, mentését és felhasználását bármikor visszamondhatja. Erre a célra használja a Kenshoo opt-out- funkcióját ezen a linken: https://kenshoo.com/privacy-policy/ „Opting out from our Services“.

 

Facebook SDK

Ezenkívül még a Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland SDK fejlesztési eszközét használjuk (“Facebook SDK”) az alkalmazással kapcsolatban. A Facebook SDK lehetővé teszi a felhasználói magatartás névtelenített kiértékelését és az aktív felhasználók és magatartásuk (pl. posztok, válaszok, szavazás) mérését. Ezáltal semmilyen hozzáférésünk nincsen a felhasználók Facebook adataihoz vagy fiókjaihoz. A Facebook SDK-val kapcsolatban bővebb információk itt: https://developers.facebook.com/docs/ios és https://developers.facebook.com/docs/android.

 

Cookies (sütik)

A C-Date szolgáltatás egy részéhez szükség van a sütikre. A C-Date ezért nyomatékosan felhívja az ügyfelek figyelmét a sütik használatára.

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek vagy időben korlátozva mentődnek el a számítógép memóriájában (úgynevezett „munkamenet sütik“) vagy a számítógép merevlemezén (úgynevezett „állandó sütik“). A sütik pl. arra vonatkozóan tartalmaznak adatokat, hogy a felhasználó eddig hogyan kapcsolódott az adott szerverhez, eddig milyen ajánlatokra kattintott rá vagy hogy az eddigi üzleti tevékenysége során milyen fizetési feltételeket választott. A sütik fő célja az, hogy a weboldalakon a személyes beállítások mentésével kifejezetten az ügyfélre szabott kínálatot állítson össze, másrészt pedig a szolgáltatást a lehető legkényelmesebbé tegye, mivel az ügyfél ily módon látogathatja meg újra a weboldalt anélkül, hogy újra mentenie kellene a beállításait. A sütiket nem arra használjuk, hogy önállóan kivitelezzenek programokat vagy akár vírusokat telepítsenek az ügyfelek számítógépére.

A C-Date munkamenet sütiket, partner- és affiliate sütiket, valamint állandó sütiket használ.

Munkamenet sütik:

A C-Date úgynevezett „munkamenet sütiket“ használ. Ezeket nem mentjük le az ügyfél számítógépének merevlemezére, és a böngészőt elhagyva törlődnek. A munkamenet sütiket elsősorban a regisztrálási folyamat közben a login engedélyezésre használjuk.

Partner- és affiliate-sütik:

A C-Date ezenkívül úgynevezett „partner-sütiket“ ill. „affiliate-sütiket“ használ. Olyan sütiket értünk ez alatt, melyeket akkor használunk, ha egy ügyfél egy együttműködő partner reklámfelületén keresztül fér hozzá a C-Date szolgáltatásaihoz. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy el tudjunk számolni az együttműködő partnerekkel és nem tartalmazzák az ügyfél személyes adatait. Automatikusan törlődnek, ha az ügyfél regisztrál a C-Date weboldalra, vagy ha az adott sütik élettartama különben is lejárna.

Állandó sütik:

A C-Date úgynevezett „állandó sütiket“ használ arra, hogy lementse azokat a személyes használói beállításokat, melyeket az ügyfél a C-Date szolgáltatásainak használata közben használ. Ezzel egyrészt biztosítjuk, hogy az ügyfél a C-Date-weboldalainak újbóli felkeresése során megtalálja személyes beállításait, másrészt pedig azt a célt szolgálja, hogy automatikusan meg tudja különböztetni, hogy milyen tagsági státusza van az ügyfélnek, látott-e már bizonyos információkat és reklámintézkedéseket, vagy részt vett-e már valamelyik közvéleménykutatáson. Az állandó sütik használatával személyre szabottabbá és kedvezőbbé szeretnénk tenni a C-Date szolgálatatásait.

Partneroldalak:

Amennyiben a C-Date szolgáltatása más együttműködő partner weboldalába is bele van kötve, akkor ezek az együttműködő partnerek is használhatnak sütiket. A C-Date ezt nem tudja ellenőrizni és nem felelős együttműködő partnerei módszereiért. A C-Date ügyfeleinek saját biztonságuk érdekében azt javasolja, hogy tájékozódjanak az adott partnercég adatvédelmi rendelkezéseiről. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél a C-Date együttműködő partnerének weboldalát vagy annak alkalmazását keresi fel.

A legtöbb internetes böngésző úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket. Az ügyfélnek azonban lehetősége és joga van arra, hogy böngészőjét úgy állítsa be, hogy az elutasítsa a sütiket, vagy legalább előtte megkérdezze az ügyfelet, hogy az igazolja őket. Amennyiben az ügyfél úgy dönt, hogy elutasítja, ill. kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a C-Datevalamennyi szolgáltatását és nem mindegyik ajánlat működik hibamentesen.

Beleegyezési nyilatkozat

A szerződés megkötésével egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az Interdate S.A., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg vagy az Interdate S.A. nevében és megbízásából működő harmadik fél személyes adataimat a fenti célokra használja.

Tájékoztattak arról, hogy az Interdate S.A. jegyzőkönyvbe veszi a beleegyezésemet.

Ezenkívül tájékoztattak arról is, hogy a személyemről a fent nevezett célokra gyűjtött adatokat az adatvédelmi alaprendelet (általános adatvédelmi rendelet) figyelembevételével dolgozzák fel.

Tájékoztattak arról, hogy adataim feldolgozása önkéntes alapon történik, és adataim feldolgozásához adott beleegyezésemet bármikor bármiféle hátrány nélkül megtagadhatom, ill. bármikor a jövőre nézve visszavonhatom.

Ehhez elegendő az Interdate S.A.-nál regisztrált e-mail cím, ország, annak az ügyfél által használt C-Date szolgáltatás és a felhasználónév megadásával (választhatóan: a hozzárendelt elérhetőségi azonosító) e-mailt küldeni az alábbi címre:

adatvedelem@c-date.hu

Tájékoztattak arról, hogy az alábbi faxszámon faxon is felmondhatom: 0036 15777183 vagy írásban az alábbi címen: Interdate S.A., C-Date Ügyfélszolgálat / hozzájárulás visszavonása vagy adatkorrekció, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxemburg.

 

Beleegyezés adatainak reklámcélokra történő felhasználására

Beleegyezek, hogy a Interdate S.A. személyemre szabott információkat küldjön az új, ill. kiegészítő termékekhez. Ide tartoznak a Interdate S.A. partnercégeinek reklámjai is.

Tájékoztattak arról, hogy adataim lementéséhez adott beleegyezésemet és azok reklám célokra történő felhasználását bármikor, mindenféle hátrány nélkül, ingyenesen és jövőbeni hatállyal visszamondhatom. Ehhez elegendő a adatvedelem@c-date.hu címre elküldeni egy e-mailt az Interdate S.A. –nál regisztrált e-mail cím, ország, annak az ügyfél által használt C-Date szolgáltatás és a felhasználónév megadásával (választhatóan: a hozzárendelt elérhetőségi azonosító).