Adatvédelmi nyilatkozat

(09.08.2022)

Az adatvédelem fontos ügy a Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg ("Interdate S.A.") számára. Ezért az ügyfeleink adatait kizárólag az érvényes adatvédelmi rendelkezéseknek (GDPR) megfelelően dolgozzuk fel.

Olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, melyeket a C-Date szolgáltatásainak igénybevételéhez használt webhelyen („C-Date”) vagy a kapcsolatfelvételi űrlappal összefüggésben való regisztrálás keretében ad meg, ezen adatok gyűjtése, használata és feldolgozása a hozzájárulása alapján történik.

 

Személyes adatok

Minden olyan információ személyes adatot képez, mely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („adatvédelmi érintettre”) vonatkozik. Az ingyenes profil és a Prémium tagság alapján különbséget teszünk a személyes adatok között.

Ingyenes profilok

Ingyenes regisztrálás esetén a személyes adatok gyűjtését és feldolgozását végezzük:

Törzsadatok: becenév, e-mail cím, jelszó, nem, kívánt nem, születési dátum, kapcsolat jellege

Személyi jellemzők: jellemzők, magasság, szem- és hajszín, hajhossz, alak, etnikum, foglalkozás, képzettség, ivási és dohányzási szokások, testdíszítés, szexuális preferenciák, erotikai típus (a felhasználók által választott képek használatával)

Profil és egyéb információk keresése: állam, régió, ország/város, irányítószám, személyre szóló üdvözlő üzenet, profilképek

Üzleti adatai: ügyfélszám, üzenetek, első regisztráció dátuma, tevékenysége a webhelyünkön, hozzáférés típusa (mobil/asztali), belső követési kód, hozzáférés dátuma és ideje, böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, IP-cím, eszközazonosító, mobilszolgáltató

 

Prémium tagság

A Prémium tagság keretében ezenkívül a következőket gyűjtünk:

Lakcím, kereszt- és vezetéknév, telefonszám és fizetési adatok. Biztonságos kapcsolaton keresztül továbbítjuk a hitelkártya adatokat a szerződéses pénzforgalmi szolgáltatóinknak és kizárólag névtelenül történik a tárolásuk.

 

Az adatfeldolgozás célja

A következő célokra használjuk a fent említett adatokat:

Személyes adatok feldolgozása szükséges a fent említett célok elérésére, beleértve Önnel (szerződéses) üzleti kapcsolat létesítését. Ha nincs kifejezetten ettől eltérő módon meghatározva, akkor az Általános Adatvédelmi Rendelet 6 (1) (b) és (f) szakasza képezi az adatfeldolgozás jogi alapját, illetve kifejezett hozzájárulása esetén pedig az Általános Adatvédelmi Rendelet 6 (1) (a) szakasza.

Ha az eredeti gyűjtési céltól eltérő célra történik a fent említett adatok további feldolgozása, akkor kötelesek vagyunk tájékoztatást adni a számára erről a további feldolgozás előtt, továbbá az új célról. Így lehetősége van adatainak más célra való feldolgozásának ellenzésére.

 

Adatok átvitele

Bizalmasan kezelünk minden a számunkra küldött adatot. Nem adjuk el harmadik feleknek a személyes adatait.

Az adatait, elvileg, nem tesszük harmadik felek számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, amikor ehhez a hozzájárulását adta, illetve ezen adatok átadására jogosultak és/vagy törvényileg kötelezettek vagyunk.

Akkor adjuk át a személyes adatokat bíróságoknak, adóhatóságoknak, felügyeleti szerveknek, ha ez jogilag megengedhető és szükséges a hatályos jognak való megfelelőség érdekében, illetve törvényes jogok kikényszerítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. Minden lépést megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő és ésszerű garanciákat biztosítsunk személyes adatai védelme érdekében.

Amennyiben ez a szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges, akkor a fent említett célok érdekében a következő vállalatoknak vagy vállalat kategóriáknak továbbítjuk a személyes adatait:

Csak akkor kerül sor adatátvitelre EU-n kívüli országok szolgáltatói részére, ha egy előre meghatározott cél ezt megköveteli. Az adatátvitelek megfelelnek az EU összes általános szerződési kikötésének, valamint az egyéb adatvédelmi garanciáknak. Ez biztosítja, hogy az adatok feldolgozása az adatvédelmi előírásoknak megfelelően történjen, még akkor is, ha az adatok feldolgozása egy EU-n kívüli országában történik (pl. USA).

Tárolási időszak

Ha nincs kifejezett tárolási idő feltüntetve a gyűjtött adatokon (pl. a hozzájárulási nyilatkozat keretében), akkor törlésre kerülnek a személyes adatok, ha már nem szükségesek a tárolási cél teljesítéséhez, kivéve azt az esetet, amikor törvényi kötelezettségek akadályozzák meg a rekordok törlését (pl. a rekordok adó- és kereskedelmi jog szerinti megőrzési kötelezettségei).

Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítunk a vállalatunknál tárolt és feldolgozott adatai védelmére a manipuláció, titkosság elvesztése, rombolás és jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. A technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk a vállalatunk biztonsági intézkedéseit.

 

Az érintett jogai: tájékoztatási, javítási, törlési jog vagy a személyes adataik feldolgozásának korlátozási joga, kifogásolási jog és adathordozhatósági jog

A hatályos joggal összhangban, kérésre, írásban tájékoztatjuk arról, hogy mely személyes adatokat tárolja a vállalatunk. Ha felhasználóként regisztrálta magát, akkor lehetőséget nyújtunk a számára ezen adatok ellenőrzésére és ahol szükséges azok javítására és törlésére. Ha a vállalatunk adatbiztonsági és adathelyességi erőfeszítései ellenére hibás adatokat tárolunk, és Ön mint felhasználó nem képes az adatai javítására, akkor kérésre mi kijavítjuk azokat.

Arra is joga van, hogy korlátozza személyes adatai vállalatunk általi feldolgozását. Továbbá igényelheti, hogy az Ön által a vállalatunk számára megadott adatokat szerkesztett, szabványos és géppel olvasható formában adjuk meg. Ellenezheti személyes adatainak vállalatunk általi feldolgozását is.

Továbbá joga van a személyes adatai törlésének az igénylésére, kivéve azt az esetet, amikor a törvényi kötelezettségek miatt meg kell őriznünk a rekordokat. Töröljük az adatokat, ha abból az okból, amiért gyűjtöttük és feldolgoztuk azokat már nincs rájuk szükség vagy visszavonta a hozzájárulását és már nincs jogi alapja az adatai további feldolgozásának. Továbbá töröljük az adatokat, ha általunk ismeretlen ok miatt törvénytelen volt a feldolgozásuk, vagy a feldolgozás ellen kifogást nyújtott be és nincsenek korábbi jogi érdekek a feldolgozásra. Abban az esetben is törlésre kerülnek az adatai, ha erre törvény kötelez bennünket. A vállalatunk műszaki intézkedéseket is foganatosított annak érdekében, hogy az adatait átvevők tudomást szerezzenek a törlési vagy javítási igényéről. Ez csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor mi felfedtük vagy közzétettük ezen adatokat. A személyes adataira vonatkozó valamennyi hivatkozás, azok valamennyi másolata és másodpéldánya törlésre kerül.

Ha hozzájárult személyes adatai feldolgozásához, akkor jövőbeli hatással joga van e hozzájárulás tetszés szerinti időben való visszavonására. A jóváhagyásának a visszavonása nem jelenti azt, hogy törvénytelen volt a korábbi adatfeldolgozás.

Önkéntesen történik a vállaltunk számára az adatátvitel. Azonban ezen adatok szükségesek a további szerződéskötéséhez vagy a kérdései megválaszolásához. Ha nem akarja adatait megadni, akkor bizonyos körülmények között nem léphet életbe a szerződés vagy előfordulhat, hogy nem kerülnek megválaszolásra a kérdései. Az adatok megadása szükséges a szerződéskötéshez.

A vállalatunk adatvédelmi tisztségviselőjének kapcsolattartási adatai:

adatvedelem@c-date.hu vagy a postai címe

Interdate S.A.

C-Date adatvédelmi tisztségviselője

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg

A vállalatunknál történő adatfeldolgozást illetően joga van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi felügyeleti szervnél.

A vállalatunk esetében az illetékes adatvédelmi felügyeleti szerv:

Commission nationale pour la protection des données

15, Boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux, Luxembourg

Telefon: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Adatvédelmi érintettként joga van országa adatvédelmi felügyeletéhez fordulnia: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

Hírlevél

Ha regisztrálta magát a hírlevél-szolgáltatásunkra, akkor az Ön által megadott adatok kizárólag e célból kerülnek felhasználásra.

A nevének és egy érvényes e-mail címnek a megadása szükséges a sikeres regisztráláshoz. E célból megtörtént a hírlevélre való feliratkozáshoz adott jóváhagyásának a naplózása. Az adatok kizárólag a hírlevél küldésére szolgálnak.

Bármikor visszavonhatja az adatai tárolásához és azoknak a hírlevél küldésére való használatához adott jóváhagyását. E célra mindegyik hírlevél tartalmaz egy hivatkozást. Ettől függetlenül, bármikor leiratkozhat a hírlevélről a adatvedelem@c-date.hu e-mail vagy a következő postai cím használatával:

Interdate S.A.

C-Date Ügyfélszolgálat

13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxemburg 

 

Naplóadatok

Amikor hozzáfér a vállalat honlapjához, akkor műszaki okokból automatikusan a következő adatokat („naplóadatokat”) küldi el az internetböngészője a vállalatunk webkiszolgálójának, melyeket azután a naplófájlokban tárol a vállalatunk:

Ezek kizárólag olyan információk, melyek nem tesznek lehetővé természetes személyre vonatkozó következtetések levonását. Műszaki okokból van szükség ezen információkra, az Ön által kért webhely tartalmának helyes megjelenítéséhez, illetve kötelezőek az internetes ajánlatok használatához. Kizárólag statisztikai célokból történik a naplóadatok értékelése, annak érdekében, hogy optimalizáljuk vállalatunk internetes jelenlétét és az alapul szolgáló technológiát, majd ezek törlésre kerülnek.

A vállalatunk által a használat keretében gyűjtött egyéb adatoktól elkülönítve történik a naplóadatok tárolása.  

Álnevesített és személytelenített felhasználói profilok

A C-Date szolgáltatásainak használata keretében tapasztalt ügyfél szokások alapján végzi a C-Date az elemzéseket és erre a célra álnevesített és személytelenített használati profilokat készít. Személytelenül és álnevesítve történik a használati profilok értékelése, nem pedig személyekkel kapcsolatosan. A szolgáltatásaink javítása céljából készülnek az elemzések.  

Követés alapú elemzések, remarketing eszközök

Úgynevezett követő technológiákat használunk ajánlatunk folyamatos javítására és optimalizálására.

Google Analytics

A C-Date használja a Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, szolgáltatásait is, mely a Google Ireland Limited(„Google”) által nyújtott webes elemző szolgáltatást. A Google Analytics „sütiket” használ, melyek ügyfelek számítógépein elhelyezett olyan szövegfájlok, melyek segítik a webhely használatának az elemzését. A sütik által e webhely használatáról készített adatok (IP-címet beleérve) átküldésre kerülnek a Google kiszolgálójára, ahol majd a tárolásuk történik. Ezen információkat használja a Google az ügyfél webhely használatának értékelésére, a webhelyen folytatott tevékenységekről elemzést állít össze a webhely kezelői számára, továbbá a webhellyel és internethasználattal kapcsolatos más szolgáltatásokat nyújt. Ahol ez alkalmazható, a Google harmadik feleknek is elküldi ezen információkat, amennyiben ezt törvény írja elő vagy helyette harmadik fél végzi ezen adatok feldolgozását. A Google nem társítja az IP-címet más általa tárolt adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával az ügyfelek megakadályozhatják a sütik telepítését; azonban ne feledje, ha ezt teszi, akkor előfordulhat, hogy nem tudja e webhely összes funkcióját maximálisan kihasználni. E webhely használatával az ügyfelek hozzájárulnak a gyűjtött adatoknak a Google által a fent leírt módon és a fent említett célból való feldolgozásához. A Google Analytics szolgáltatásra és az adatvédelemre vonatkozó részletes információkért ugorjon a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout című webhelyre.

A felhasználói elemzésünk használja a Universal Analytics szolgáltatást. Ez lehetővé teszi, hogy az ajánlataink különböző eszközökön történő („többeszközös”) használatára vonatkozó információkhoz jussunk. Álneves felhasználói azonosítót használó süti technológiát használunk, mely nem tartalmaz személyes adatokat és nem küld adatokat a Google számára. Bármikor elutasíthatja az adatgyűjtést és tárolást egy Google böngésző beépülő modul segítségével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Minden Ön által használt rendszeren el kell végezni az elutasítást, például másik böngészőben vagy a mobileszközén. A következő címen találhatóak az Universal Analytics szolgáltatásra vonatkozó további információk: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=6010376

A következő Google Analytics hirdetési funkciók vannak engedélyezve:

Ezen Hirdetési funkciók lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatás számára, hogy további felhasználói adatokat gyűjtsön a Google hirdetési sütijei (további információk a https://www.google.com/policies/technologies/types/című webhelyen találhatóak) és azonosítók segítségével a normál Google Analytics szolgáltatás segítségével gyűjtött adatokon kívül.

Google AdSense:

A C-Date használja a Google AdSense szolgáltatást is, melyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland("Google") biztosít hirdetések integrálásához. Úgynevezett „sütiket” használ a Google AdSense szolgáltatás, melyek az ügyfél számítógépén elhelyezett szövegfájlok, és az ügyfél weboldal használatának az elemzését teszik lehetővé. Úgynevezett webjelzőket (láthatatlan grafikák) is használ a Google AdSense szolgáltatás. E webjelzők segítségével értékelhetőek az olyan információk, mint e webhelyek látogatóforgalma. E webhely használatáról (az IP-címet beleértve) és a webes formátumok megjelenítéséről a sütik és a webjelzők által gyűjtött információk egy Google kiszolgálóra kerülnek továbbításra, majd ott történik a tárolásuk is. A Google továbbíthatja ezen információt a szerződéses partnereinek. Azonban a Google nem társítja az IP-címet más általa tárolt adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával az ügyfélnek joga van a sütik telepítésének megakadályozására; azonban ne feledje, ha ezt teszi, akkor előfordulhat, hogy nem tudja e webhely összes funkcióját maximálisan kihasználni. E webhely használatával az ügyfelek hozzájárulnak a gyűjtött adatoknak a Google által a fent leírt módon és a fent említett célból való feldolgozásához.

Google DoubleClick:

A C-Date használja a Google DoubleClick szolgáltatást is, melyet a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland(„Google”) biztosít. A Google DoubleClick úgynevezett „sütiket” használ a számára lényeges ügyfelek részére való hirdetések megjelenítésére. Ebben az esetben egy álnevesített azonosítószám (ID) kerül hozzárendelésre az ügyfél böngészőjéhez annak ellenőrzésére, hogy mely hirdetések kerültek megjelenítésre és mely hirdetéseket kérte. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat. A DoubleClick sütik használata csupán azt teszi lehetővé, hogy a Google és a partner webhelyek számára, hogy a saját vagy más webhelyeken tett korábbi látogatások alapján helyezzenek el hirdetéseket.

E webhely használatáról (az IP-címet beleértve) és a webes formátumok megjelenítéséről a sütik és a webjelzők által gyűjtött információk egy Google kiszolgálóra kerülnek értékelés és tárolás céljából továbbításra. Kizárólag törvényi rendelkezések vagy adatfeldolgozási szerződések alapján küld harmadik feleknek adatokat a Google. A Google nem társítja az ügyfél adatait más általa tárolt adatokkal. A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával az ügyfélnek joga van a sütik telepítésének megakadályozására; azonban ne feledje, ha ezt teszi, akkor előfordulhat, hogy nem tudja e webhely összes funkcióját maximálisan kihasználni. Továbbá az ügyfelek megakadályozhatják a sütik által gyűjtött adatok rögzítését és ezzel kapcsolatosan a webhelyeken való használatukat, továbbá ezen adatok Google általi feldolgozását a következő hivatkozásról letölthető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, mely a DoubleClick inaktiválási bővítmény résznél szerepel. Vagy az ügyfelek inaktiválhatják a DoubleClick sütiket a Digital Advertising Alliance webhelyén is a következő hivatkozásra való kattintással https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en. E webhely használatával az ügyfelek hozzájárulnak a gyűjtött adatoknak a Google által a fent leírt módon és a fent említett célból való feldolgozásához.

Továbbá különböző szolgáltatók elemző programjait használja a C-Date a megszerzett eredmények hasznosítására – személytelenített és álnevesített formában és a jogszabályi követelmények keretében – a C-Date által nyújtott szolgáltatások igényorientált tervezésére, hirdetési célokra és piackutatásra.

Google Ads (remarketing)

A Google Ads szolgáltatáson belül a remarketing hirdetési funkciót is használja a C-Date. A Google Ads a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland(„Google”) által készített internetes hirdetési program. A remarketing hirdetési funkció segítségével a webhelyünk felhasználóinak a Google Display hálózaton belüli más webhelyeken (magán a Google webhelyen, az úgynevezett „Google Ads” vagy más webhelyeken) az érdeklődési körein belüli hirdetéseket tudunk közzétenni. E célból elemzésre kerül a felhasználók által a webhelyünkön folytatott kommunikáció, pl. milyen ajánlatok iránt érdeklődnek a felhasználók, hogy a webhelyünk általuk történt felkeresése után más webhelyeken is célzott hirdetéseket jeleníthessünk meg. Ehhez a Google elment egy számot az olyan felhasználók böngészőibe, akik megadott Google szolgáltatásokat vesznek igénybe vagy a Google Display hálózatba tartozó webhelyeket látogatnak meg. A szám, melyre sütiként történik a hivatkozás, a felhasználó látogatásai számának rögzítésére szolgál. A szám adott számítógép webböngészője egyértelmű azonosítására szolgál, nem pedig egy személy azonosítására. A sütik (az IP-címét beleértve) által gyűjtött, a webhelyünk használatára vonatkozó információk általában elküldésre kerülnek egy Google kiszolgáló számára és ott történik a tárolásuk is. Ne feledje, hogy a „gat._anonymizeIp()” kód segítségével kibővítésre került e webhely Google Ads (remarketing) funkciója az IP-címek személytelen gyűjtésének (úgynevezett IP-maszkolás) a garantálása érdekében. Ezért az esetünkben a Google csak rövidített formában gyűjti az IP-címét, mely garantálja a személytelenítést és nem teszi lehetővé a személyes azonosításra szolgáló következtetések levonását. Ha e webhelyen aktiválva van az IP-cím személytelenítése, akkor a Google előzetesen lerövidíti az IP-címét az Európai Unión tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség egyezményét aláíró országokban. Csak kivételes esetekben történik meg a teljes IP-cím átvitele az Amerikai Egyesült Államokban található Google kiszolgálókra.

A böngésző szoftvere megfelelő beállításainak kiválasztásával Önnek joga van a sütik telepítésének megakadályozására; azonban ne feledje, ha ezt teszi, akkor előfordulhat, hogy nem tudja e webhely összes funkcióját maximálisan kihasználni. Továbbá inaktiválhatja a böngészőjében a Google keresőben az érdeklődés alapú hirdetéseket és az interneten megjelenő Google hirdetéseket (a Google Display hálózaton belül) a www.google.de/settings/ads címen található webhely „Inaktiválás” elnevezésű hivatkozása használatával, az „Inaktiválási beállítások” almenüben. Továbbá a sütik elutasításával inaktiválhatja az érdeklődés alapú hirdetéseket a http://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ című webhelyen, e célból egy elutasító süti kerül elhelyezésre a számítógépén.

Google Firebase

A C-Date használja a Google Firebase szolgáltatását, melynek a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland(Google) a szolgáltatója. Követő technológiát használ a Google Firebase szolgáltatáscsomag, mely alkalmazásunk elemzését teszi lehetővé. Ebből a célból az alkalmazás használatára vonatkozó információk gyűjtése és a Google számára elküldése történik, ahol azután azt tárolják. A Google eszköze hirdetőazonosítóját használja e célra. A Google Firebase szolgáltatáscsomagra és az adatvédelemre vonatkozó további információk találhatóak a https://www.google.com/policies/privacy/ és https://firebase.google.com/ című webhelyen. Adatvédelmi pajzs tanúsítással rendelkezik a Google. Eszköze beállításaival végezheti az eszközén elhelyezett hirdetőazonosító kezelését (iOS: Adatvédelem > Hirdetés > Hirdetéskövetés korlátozása; Android: Fiók > Google > Hirdetések).

A leküldött (push) értesítések (alkalmazáson belüli üzenetekként is ismert) továbbítására is használatos a Firebase szolgáltatás, melyek csak az alkalmazáson belül megjelenő üzenetek. Erre a célra a mobileszközéhez egy álnevesített leküldési hivatkozás hozzárendelése történik, mely a célhelyen leküldött értesítésként vagy alkalmazás üzenetként szolgál. A következőképpen bármikor aktiválhatja vagy inaktiválhatja a leküldött (push) értesítések tartalmát: (1) A telepítése után a Beállítások > Alkalmazások menüpontban találhatja meg az alkalmazást az eszközén. Bármikor az Alkalmazás beállítások > Értesítések menüpontban végezheti a leküldött (push) értesítések tartalmának kezelését. (2) Eszköze Beállítások > Értesítések menüpontjában is végezheti a leküldött (push) értesítések tartalmának a kezelését.

Crashlytics eszközt használnak a C-Date okostelefon alkalmazásai, mely a Google Firebase szolgáltatáscsomag részét képezi. Nem kerül sor személyes adatok továbbítására. Kizárólag regiszterkódokra és készülékre vonatkozó pontos információkkal rendelkező valós idejű összeomlási jelentések kerülnek továbbításra, melyek az alkalmazás karbantartásának egyszerűsítésére és az alkalmazás stabilitásának növelésére szolgálnak. Itt ellenőrizhető a Crashlytics adatvédelmi nyilatkozata: https://www.google.com/policies/privacy/

adjust

A C-Date az „adjust” elemzési technológiát is használja, melyet az adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin („adjust”) biztosít. IP- és Mac címeket használ az elemzésre az adjust, ami által kizárólagosan személytelenített formában történik e címek használata. Így nem lehetséges természetes személyekre vonatkozó következtetések levonása.

Hirdetőazonosító

A C-Date alkalmazás a hirdetőazonosítót használja a követésre és hirdetésre, mely „hirdetőazonosítóként” (IDFA) ismert Apple eszközök esetén és „Android hirdetőazonosítóként” (hirdetőazonosítóként) Google termékeket és szolgáltatásokat futtató eszközökön. A következőkben „hirdetőazonosítóként” történik hivatkozás rájuk. A felhasználó inaktiválhatja a hirdetőazonosítót. Az iOS eszközök esetén ez a Beállítások rész Adatvédelem > Hirdetés menüpontjában a „Nincs hirdetéskövetés" beállítás kiválasztásával történik. Android operációs rendszerrel működő eszközök esetén ez a „Google beállítások” (vagy a „Beállítások”, majd a „Google”) kiválasztásával, ezután a „Hirdetések” gombra koppintással és a „Hirdetések testreszabásának az elutasítása” beállítás kiválasztásával történik. A hirdetőazonosító álnevesítve van.

A következő webhelyen találhatóak további információk, illetve az Apple Ügyfél Adatvédelmi Szabályzat: https://www.apple.com/legal/privacy/ A következő webhelyen találhatóak további információk, illetve a Google Adatvédelmi Szabályzata: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

iAD keretrendszer

A C-Date az Apple Search Ads követési és promóciós céljaira az Apple iOS operációs rendszerű iAD keretrendszerét használja (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). A következő webhely címen találhatók további információk, illetve az Apple Search Ads számára készült Adatvédelmi szabályzat: https://searchads.apple.com/privacy/

Facebook SDK

Mi is használjuk az SDK szoftverfejlesztői készletet, melyet az alkalmazásra való tekintettel a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook SDK”) biztosít. A Facebook SDK személytelenített formában teszi lehetővé a felhasználói magatartás, továbbá az aktív felhasználók és tevékenységük (pl. posztok, válaszok, szavazások) mérését. Ez nem biztosít hozzáférést valamennyi Facebook adathoz vagy a felhasználók Facebook fiókjaihoz. A Facebook SDK szoftverfejlesztői készletre vonatkozó további információkért ugorjon a https://developers.facebook.com/docs/ios és https://developers.facebook.com/docs/android című webhelyre.

Taboola

E webhely a Taboola tartalomkezelő technológiát használja érdeklődésére számot tartható más internetes tartalom ajánlására. Ezen ajánlásokhoz a Taboola sütik és egyéb technológiák alkalmazásával gyűjt információkat az eszközéről és ezen webhelyen (és más partner webhelyeken) tapasztalt viselkedéséről. További tudnivalókért keresse fel Taboola Adatvédelmi szabályzatát tartalmazó webhelyet (https://www.taboola.com/privacy-policy) vagy kattintson ide (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) az elutasításhoz.

AWIN partnerprogram

E webhely használja az AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin teljesítmény alapú hirdetési hálózatát. A követési szolgáltatások részeként az AWIN elmenti a tranzakciós dokumentációjába (például érdeklődők és értékesítések) azokat a sütiket, melyek azon felhasználók eszközein találhatóak, akik meglátogatták az ügyfeleik webhelyeit és egyéb szolgáltatásokat vettek igénybe, mint például hírlevélre regisztrálás vagy internetes rendelés leadása. E sütik egyedüli célja a marketing anyagok helyes elhelyezése és a megfelelő költségek hozzárendelése a hálózata keretrendszerén belül. Így nem gyűjt, nem dolgoz fel és nem használ személyes adatokat az AWIN.

Egy süti csak akkor végez követést, ha egy eszközzel egy hirdetésre kattintottak. Az egyéni felhasználóra való hivatkozás nélkül, amikor a felhasználó egy műveletet végez, mint kattintás vagy megtekintés, akkor egy egyedi digitális szám kerül elhelyezésre egy AWIN követő sütiben, majd ezt egy hirdető partnerprogramja rögzíti. Ennek során azokról az eszközökről is gyűjt információkat az AWIN, mint például az operációs rendszer és a böngésző, melyeken a tranzakciókat végezték.

A GDPR 6. szakasza alapján történik az AWIN sütik tárolása. Így garantáltak a webhely tulajdonosának érdekei, mivel csak a sütik határozhatják meg az együttműködő partnerei díjazásának az összegét. Az AWIN adatkezelésére vonatkozó további információkért ugorjon a következő című webhelyre: https://www.awin.com/us/legal

Cloudflare

Támadások, kártékony robotok elleni védelmül, illetve a webhelyünk betöltési időinek optimalizálására használjuk a Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA technológiai partnerünk szolgáltatásait. E webhelyre vagy e webhelyről küldött összes adat (IP-címét beleértve) feldolgozása világszerte a Cloudflare („Tartalomelosztó hálozata)” segítségével történik. Alapértelmezésként a legközelebbi adatközpontot használjuk. Az EU-n belül működtet adatközpontokat a Cloudflare. Az „EU Standard szerződési feltételek” vonatkoznak az EU-n kívüli adatközpontokra. A támadások felismerésére és az ellenük való védekezésre olyan hozzáférési adatokat tárol a Cloudflare, melyeket általában 4 órán belül, de legkésőbb 3 napon belül törölnek. A Cloudflare Adatvédelmi szabályzatára vonatkozó további információkért ugorjon a következő címre: https://www.cloudflare.com/security-policy. A következő címen találhatóak azzal kapcsolatos további információk, hogy pontosan mit tárol a Cloudflare: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/. E webhely használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Cloudflare a fent ismertetett módon végezze a gyűjtött adatok feldolgozását.

Partnereink listája

Azon partnereink listájának megtekintéséhez, akikkel együttműködünk analitikai, teljesítményi, vagy marketing célokból, kérjük kattintson ide. Legtöbb partnerünk csak abban az esetben kapja meg ügyfelünk személyes adatait, ha az ügyfél egy az illető partner hirdetésén keresztül látogatja meg weboldalunkat. Amikor az adatokat megosztjuk a partnereinkkel, minden esetben tiszteletben tartjuk az ügyfél adatvédelmi beállításait, azaz a személyes adatokat csak abban az esetben továbbítjuk partnereinknek, ha az ügyfél ebbe beleegyezett.

Automatizált feldolgozás

Ennek célja az ügyfelek különböző célcsoportok és felhasználói csoportokra való felosztása, amely többek közt magában foglalja, de nem korlátozza a célirányú hírlevelek küldését, melyek a(z) C-Date termékeit és szolgáltatásait ismertetik, vagy az e célcsoportok érdeklődésén alapuló reklámozást, illetve az ügyfelek igényeit kielégítő személyre szabott szolgáltatások, ajánlatok és kedvezmények nyújtását. Ennek jogalapja a(z) C-Date saját termékeinek közvetlen üzletszerzése és reklámozása iránti jogos érdeke. A(z) C-Date szintén az automatizált feldolgozást használja a csalási minták azonosítására és a honlapokkal való visszaélés megakadályozására. Ehhez a következő adatokat dolgozzuk fel: Profil adatok, felhasználási adatok, földrajzi adatok, fizetési és vásárlási adatok, valamint a személyes adatok, melyek a regisztráció, a profil kitöltése, a szolgáltatás használata és a fizetési folyamat során lettek összegyűjtve. Az adatokat egy kódnév alatt összegezzük, és egy automatikus teszt során összehasonlítjuk a korábbi adatokkal. Visszaélés gyanúja esetén egy alkalmazott átvizsgálja az információkat, beleértve a szóban forgó profilt és annak adatait, valamint a más tagok által bejelentett valamennyi szabálysértését. Ha szolgáltatásainkon belül, vagy azon kívül illegális vagy jogosulatlan tevékenységet észlelünk, olyan intézkedéseket teszünk, melyek jelentős hatással lehetnek a felhasználóra (beleértve a felhasználói fiók felfüggesztését és bezárását). Ennek jogalapja a(z) C-Date és a(z) C-Date tagok jogos érdeke az iránt, hogy a(z) C-Date szolgáltatásával harmadik felek nem élnek vissza szerződéses és / vagy jogellenes cselekedetek érdekében.

Sütik

Egyes C-Date szolgáltatások úgynevezett sütik telepítését igénylik. A C-Date részletesen tájékoztatja az ügyfeleket a sütik használatáról.

A sütik olyan kis szövegfájlok, melyek tárolása korlátozott ideig történik egy számítógép átmeneti tárolójában (úgynevezett „munkamenet sütik”) vagy állandó jelleggel történik egy számítógép merevlemezén (úgynevezett „állandó sütik”). A sütik például a felhasználónak a megfelelő kiszolgálóhoz való előző hozzáférésére, a kért ajánlatokra vagy az előző tranzakciók során elfogadott fizetései módokra vonatkozó információkat tárolnak. A sütihasználat fő célja, a személyes adatoknak a webhelyen való tárolásával az, hogy egyrészt testreszabott ajánlatok készüljenek az ügyfelek számára, másrészt a szolgáltatások lehető legkényelmesebb használatának a tervezése, mivel anélkül látogathatják az ügyfelek ezen webhelyeket, hogy minden alkalommal beállításokat kellene végezniük. Ezzel szemben nem szolgálnak önállóan programok tárolására, illetve nem töltenek vírusokat az ügyfél számítógépére.

Munkamenet, partner és együttműködő partner, továbbá állandó sütiket használ a C-Date.

Munkamenet sütik:

Úgynevezett „munkamenet sütiket” használ a C-Date. Ezeket nem tárolják a számítógép merevlemezén és törlésre kerülnek a böngésző bezárásakor. A munkamenet sütiket elsősorban bejelentkezési hitelesítéshez használják a regisztrációs eljárás során.

Partner és együttműködő partner sütik:

A fentin kívül a C-Date úgynevezett „partner sütiket” vagy „együttműködő partner sütiket” is használ. Ez alatt olyan sütiket kell érteni, melyeket akkor telepítenek, ha az együttműködő partner hirdetési felületén keresztül fér az ügyfél a C-Date szolgáltatásához. E sütiket az együttműködő partnerekkel való elszámolásra használják és nem tartalmazzák az ügyfelek személyes adatait. Ezek törlésre kerülnek, amikor az ügyfél regisztrálja magát a C-Date webhelyén vagy automatikusan az illető süti élettartamának lejártakor.  

Állandó sütik:

Úgynevezett „állandó sütiket” használ a C-Date a személyi használati beállítások tárolására, melyeket akkor ír be egy felhasználó, amikor használja a C-Date szolgáltatásait. Egyrészt ez biztosítja, hogy a felhasználók újból megtalálják a személyes beállításaikat, amikor visszatérnek a C-Date webhelyeire, másrészt ez az ügyfél tagsági állapotának automatikus megkülönböztetésére szolgál, akár már megnézték az adott információkat és hirdetési kampányokat, akár részt vettek egy felmérésben. Ezen állandó sütik használati célja, hogy testre szabják és javítsák a C-Date szolgáltatásait.

 

Partner webhelyek:

Ha egy együttműködő partner webhelyébe van integrálva a C-Date szolgáltatása, akkor ezen együttműködő partner is használhat sütiket. A C-Date nem rendelkezik hatáskörrel efelett és nem felelős az együttműködő partnerek gyakorlataiért. A saját biztonságuk érdekében a C-Date javasolja, hogy az ügyfelek tájékozódjanak az illető partnervállalatok adatvédelmi szabályairól. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az ügyfél a C-Date webhelyén vagy alkalmazásain keresztül akarja elérni az együttműködő partner webhelyét.

A legtöbb internetböngésző alapértelmezés szerint elfogadja a sütiket. Azonban az ügyfeleknek joguk és lehetőségük van arra, hogy a számítógépeiken elutasítsák a sütik használatát vagy legalább előzetesen kérik az ügyfelet annak elfogadására. Ha az ügyfél úgy dönt, hogy elutasítja vagy kikapcsolja a sütiket, akkor ennek következtében előfordulhat, hogy szűkül a C-Date szolgáltatásainak a köre és nem mindegyik szolgáltatás működik helyesen.

Beleegyezési nyilatkozat

A szerződés megkötésével egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy az Interdate S.A., 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg vagy az Interdate S.A. nevében és megbízásából működő harmadik fél személyes adataimat a fenti célokra használja.

Tájékoztattak arról, hogy az Interdate S.A. jegyzőkönyvbe veszi a beleegyezésemet.

Ezenkívül tájékoztattak arról is, hogy a személyemről a fent nevezett célokra gyűjtött adatokat az adatvédelmi alaprendelet (általános adatvédelmi rendelet) figyelembevételével dolgozzák fel.

Tájékoztattak arról, hogy adataim feldolgozása önkéntes alapon történik, és adataim feldolgozásához adott beleegyezésemet bármikor bármiféle hátrány nélkül megtagadhatom, ill. bármikor a jövőre nézve visszavonhatom.

Ehhez elegendő egy e-mailt küldeni az alábbi címre, a Interdate S.A.-nál regisztrált e-mail cím, és az ország megadásával, melyben az ügyfél a C-Date szolgáltatását használja:

adatvedelem@c-date.hu

Tájékoztattak arról, hogy az alábbi faxszámon faxon is felmondhatom: 0036 15777183 vagy írásban az alábbi címen: Interdate S.A., C-Date Ügyfélszolgálat / hozzájárulás visszavonása vagy adatkorrekció, 13 rue du Commerce , L-1351 Luxemburg, Luxemburg.

 

Beleegyezés adatainak reklámcélokra történő felhasználására

Egyetértek azzal, hogy Interdate S.A. megküldi vagy megjeleníti a személyre szabott információkat az új vagy kiegészítő társkereső termékekről. Ide tartoznak a Interdate S.A. partnercégeinek reklámjai is.

Tájékoztattak arról, hogy adataim lementéséhez adott beleegyezésemet és azok reklám célokra történő felhasználását bármikor, mindenféle hátrány nélkül, ingyenesen és jövőbeni hatállyal visszamondhatom. Ehhez elegendő az adatvedelem@c-date.hu címre elküldeni egy e-mailt a Interdate S.A. –nál regisztrált e-mail cím és az ország megadásával, melyben az ügyfél a C-Date szolgáltatását használja.